Extra diensten

Collect.nlDebiteurenbeheer / Extra diensten

Debiteurentraject

De Collect output

Het Collect platform maakt gebruik van zowel digitale als fysieke communicatie. De output bestaat uit een combinatie van e-mails, brieven en sms-berichten richting jouw debiteuren. Wij kiezen voor een mix van dynamische communicatie waardoor je debiteur via verschillende kanalen aan de openstaande factuur wordt herinnerd en aangezet tot betaling. In ieder digitaal bericht wordt een betaallink verwerkt waardoor de betaling op eenvoudige wijze kan worden voldaan en direct op jouw bankrekening terecht komt.

 

Happy call

Naast de combinatie van brieven, mails en sms-berichten is het mogelijk ons een happy call te laten uitvoeren. Een happy call wordt uit de naam van jouw bedrijf gevoerd tijdens het voortraject van het debiteurenbeheer; voordat de zogenoemde WIK/BIK ingebrekestellingsbrief wordt verstuurd.

Tijdens dit telefoongesprek wordt de debiteur op vriendelijke wijze verzocht het openstaande bedrag te betalen. Is het voor de debiteur niet mogelijk om de factuur te voldoen, dan proberen we de reden hiervan te achterhalen. Het persoonlijk bellen is een zeer effectief middel om duidelijkheid te verkrijgen en/of de betaling te ontvangen.

 

Robo call

Bij een groot aantal facturen en lagere bedragen (tot € 300,-) wordt er tijdens het voortraject regelmatig gebruik gemaakt van een robo call. Deze methode van communiceren werkt kostenbesparend, omdat je in één keer een bulk aan debiteuren een ingesproken tekstbericht stuurt. Bovendien is in de praktijk gebleken dat het een erg efficiënte manier is om debiteuren te benaderen, omdat ze hierna – in tegenstelling tot een standaard herinneringsbrief – in veel gevallen overgaan tot betaling. Hierdoor kun je snel resultaat bereiken.

Een robo call niet persoonlijk genoeg? Kies voor de happy call.

 

Incassotraject

WIK/BIK brief

Gedurende het debiteurenbeheertraject zijn er diverse herinneringsbrieven c.q. aanmaningen verstuurd. Helaas is je debiteur niet overgaan tot het voldoen van de openstaande factuur. Het is tijd om deze daarom officieel ingebreke te stellen. Dit doen we met een WIK/BIK brief. Deze formele brief wordt conform de wettelijke eisen opgesteld uit naam van jouw bedrijf. Naast de ingebrekestelling en het Collect logo staan ook de wettelijke incassokosten erin vermeld. Dit is voor je debiteur de laatste kans om te reageren of de betaling in orde te maken. Doet hij dit niet, dan gaat het incassotraject van start.

 

Collect call

Een Collect call wordt standaard door ons uitgevoerd in het incassotraject. Dit telefoongesprek gebeurt hierom uit naam van Collect. Op een vriendelijke doch dringende wijze wordt verzocht het openstaande bedrag en de incassokosten te betalen. Het kan zijn dat hier een betwisting naar boven komt of dat blijkt dat de debiteur moeilijkheden heeft om het bedrag te betalen. Wij zullen dan bemiddelen in een oplossing of aansturen op het treffen van een betalingsregeling. De gehele terugkoppeling van de Collect call is te volgen via het platform.

 

Deurwaarder als dienstverlening

Collect gaat ervan uit dat het gehele traject zo goed is ingericht dat het overgrote deel van de debiteuren heeft betaald. Toch kan het voorkomen dat een klein gedeelte van de facturen na het debiteurenbeheertraject en het incassotraject onbetaald achterblijft.

In dit geval kan de vordering met alle historische data worden doorgezet naar onze vaste deurwaarder. Wij stemmen van tevoren met jou af vanaf welk bedrag dit wordt gedaan. Ook in deze fase blijft het uitgangspunt om op een vriendelijke wijze jouw debiteuren te benaderen.

Als het gehele traject niet het gewenste resultaat oplevert, dan zet Collect samen met de deurwaarder een incassoconsulent in. Een lokale incassoconsulent neemt dan telefonisch contact op of brengt een bezoek aan de debiteur. Het doel is om met de debiteur harde afspraken te maken. Een betalingsregeling kan een oplossing zijn.

De allerlaatste mogelijkheid is het voeren van een gerechtelijke procedure via de deurwaarder. Hij zal advies geven over de haalbaarheid, de kosten en de financiële kans van slagen van deze procedure. Wanneer je in overleg met de deurwaarder besluit gerechtelijk te gaan, kan de deurwaarder op andere wijze proberen de vordering te incasseren. Denk hierbij aan het leggen van een beslag op het loon of de inboedel.

Ik ben geïnteresseerd in debiteurenbeheer van Collect

Wij nemen binnen één werkdag contact met je op. Je kan ook een e-mail sturen naar info@collect.nl.

Contact footer
Alleen voor aanvragen van bedrijven (die bij de KVK zijn ingeschreven).


Dankzij Collect hoeven wij veel minder handmatige handelingen te verrichten. Dit bespaart ons veel tijd.”

Esports Game Arena